brand building with impact(tm)

red bring nutrition to Kinh Do, AFC Dinh Duong packaging design

Scope of work:
brand evolution | packaging design | communication hierarchy | nutrition branding

Continuing red’s long-term partnership with Kinh Do, the red team is delighted to share our new branding evolution and packaging design work for AFC Dinh Duong, recently re-launched throughout Vietnam, including new variants.

Inspired by the desire amongst Vietnamese to have more nutrition in their diet for active, healthier lifestyles, the evolved brand personality and packaging design communicated the new AFC brand portfolio positioning as ‘a Nutrition Range Cracker’, that provides more than just the normal quick snack ‘on the go’.

The red team developed a simple Communication Hierarchy featuring clear and easy to understand brand benefits and ‘reasons to believe’ copy, clearly linking the brand to providing a more healthy and organic nutrition choice.

Lenny Schaberg, red’s Creative Director, added, “We created a consistent communicated hierarchy by re-shooting the product photography in combination with the ingredient depiction. This resulted in more appealing and easier to decipher packaging product imagery that were combined with a system of simple icons to communicate each variants specific health and nutrition benefits to the target audience at the point of sale in cluttered traditional and modern trade retail outlets.’

AFC Dinh Duong packageAFC Dinh Duong package
red làm mới hình ảnh dòng sản phẩm AFC Dinh Dưỡng

Phạm vi công việc:
Làm mới hình ảnh thương hiệu | Cấu trúc Thông tin Truyền thông trên Bao bì | Thương hiệu về Dinh dưỡng

Nhằm tiếp tục mối quan hệ cộng tác lâu dài với Kinh Đô, red hân hạnh giới thiệu với người đọc thương hiệu AFC Dinh Dưỡng được làm mới hình ảnh thương hiệu và thiết kế bao bì vừa được quý công ty giới thiệu lại tại thị trường Việt Nam bao gồm cả những mùi vị bánh mới.

Được truyền cảm hứng từ khát vọng của người tiêu dùng Việt Nam, luôn mong muốn có được sản phẩm dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày cho phong cách năng động hơn, khỏe mạnh hơn, tính cách thương hiệu được cải tiến và thiết kế bao bì mới đã truyền tải định vị thương hiệu mới của dòng sản phẩm AFC là “Dòng bánh dinh dưỡng”, sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lợi ích hơn những loại bánh ăn liền đóng gói khác.

Đội ngũ nhân viên cty red đã phát triển Cấu trúc Thông tin Truyền thông trên Bao bì một cách đơn giản nhưng thể hiện rõ ràng và dễ hiểu lợi ích của sản phẩm và thông tin “những lý do để khách hàng tin tưởng vào sản phẩm”, và hơn nữa thể hiện kết nối mạnh mẽ của thương hiệu và sự lựa chọn của người tiêu dùng để có được sản phẩm mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng hữu cơ.

Giám đốc sáng tạo cty red, ông Lenny Schaberg chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra cấu trúc thông tin truyền thông trên bao bì một cách đồng nhất bằng việc chụp hình sản phẩm kết hợp với những nét vẽ mô phỏng nguyên liệu sử dụng trong bánh. Không chỉ vậy, hình ảnh sử dụng thu hút và giúp người tiêu dùng dễ dàng hiểu được thông điệp sản phẩm bằng việc kết hợp với những biểu tượng đơn giản miêu tả từng lợi ích đặc biệt cho sức khỏe và dinh dưỡng nhằm giúp bao bì nổi bật trên kệ tại điểm bán hàng truyền thống và hệ thống ss iêu thị.
Kinh Do - brand evolution | packaging design | communication hierarchy | nutrition branding

new business enquiry

Contact us to discuss how we can help you to build your brand

Web Analytics