brand building with impact(tm)

COSY Me Sesame Cracker packaging design

Scope of work:
packaging design | communication hierarchy | copy writing

The red team is delighted to launch a new ‘crispy sesame’ inspired addition to the COSY Me packaging design cracker range – called COSY ME – aimed at young, modern, female Vietnamese consumers.

Lenny Schaberg, red’s Creative Director commented, “The standout difference of COSY ME is it’s crunchy sesame cracker, which we communicated through a ‘bursting cracker’, supported by subtle visual milk cues.

The front-of-pack design focused purely on communicating the ‘sesame-fused crunch and crisp’ cracker sensation together with a strongly coloured brand plate for shelf-blocking impact at the point-of-sale.  The back-of-pack story was written and designed to further reinforce the benefits of the sesame cracker.

Overall we took extra care to keep the communication hierarchy, copy and design simple and easy to understand for customers who often make quick decisions on whether to choose these kinds of products or not.”

Kinh Do Cosy MeKinh Do Cosy MeKinh Do Cosy Me


Bao bì mới của sản phẩm bánh COSY Mè

Phạm vi công việc:
Thiết kế bao bì | Cấu trúc Thông tin Truyền thông trên Bao bì | Nội dung trên Bao bì

Đội ngũ nhân viên công ty red hân hạnh giới thiệu người đọc thiết kế bao bì mới của “bánh mè giòn” nằm trong dòng sản phẩm bánh quy COSY – có tên gọi COSY Mè – sản phẩm nhằm nhắm đến đối tượng tiêu dùng nữ trẻ và hiện đại.

Ông Lenny Schaberg, giám đốc Sáng tạo công ty red chia sẻ rằng, “Điểm khác biệt đặc trưng của bánh COSY Mè là bánh quy mè giòn được chúng tôi truyền tải qua hình ảnh “chiếc bánh tung bật lên” kết hợp cùng với đường cong của dòng sữa.
Thiết kế mặt trước của hộp tập trung vào việc thể hiện chiếc bánh quy với “những hạt mè tung ra từ chiếc bánh” với màu sắc mạnh của thương hiệu tạo hiệu quả cao khi trưng bày trên kệ hàng tại những điểm bán. Bên cạnh đó, thiết kế và nội dung mặt sau của bao bì tập trung miêu tả chi tiết về tác dụng của bánh quy mè đối với người sử dụng.

Về thiết kế tổng quan, chúng tôi đã chú trọng đến việc giữ cấu trúc thông tin truyền thông trên bao bì, thông tin và thiết kế đơn giản, dễ hiểu cho người tiêu dùng – những người luôn có quyết định nhanh trong việc lựa chọn mua hoặc không mua sản phẩm thuộc về dòng hàng tiêu dùng nhanh.”
Cosy Me - packaging design | communication hierarchy | copy writing

new business enquiry

Contact us to discuss how we can help you to build your brand

Web Analytics