brand building with impact(tm)

Francia Beauty website design, social media and CMS

Leveraging new brand architecture and identities created by red, we designed and developed an on-brand website design, social media comm's and user-friendly CMS
Scope of work:
website design | website development | social media design | CMS development and manual

Deepening red’s long-term partnership with Francia Cosmetics, the red team were tasked to create a new website and social media touch-points to realise the client’s ambition in branding and marketing a growing range of beauty brands for hair, face, body and nails – capable of competing not only on price but brand and product quality too in new markets overseas.

The new website was created to create a distinctive, over-arching image for Francia Cosmetics Manufacturing, Technip Nippers Manufacturing, Melia Professional and future planned brands to appeal to markets including Australia, USA, Eastern Europe, Middle East, Asia Pacific and Vietnam.

Lennart Schaberg, Creative Director at red brand builders, commented, “The new Francia Beauty website and social media comm’s aimed to create the perfect first impression for the brand – consistently expressing the French heritage of the company, while portraying the concept of effortless beauty and grace gained through the supporting brands and products of the whole Francia Beauty brand and product range.”

View the website here: http://www.franciabeauty.com

Francia Beauty WebsiteFrancia Beauty WebsiteFrancia Beauty WebsiteFrancia Beauty Social Media BrandingFrancia Beauty CMS Manual


Thiết kế Website, Mạng Xã hội và Hệ thống Quản trị Nội dung cho Francia Beauty

Phạm vi công việc:
Thiết kế website | Phát triển website | Phát triển Thiết kế Mạng xã hội | Phát triển và Hướng dẫn Sử dụng Hệ thống Quản trị Nội dung

Phát huy cấu trúc và nhận diện thương hiệu mới đã được Red xây dựng và sáng tạo, chúng tôi đã thiết kế và phát triển một webiste dành cho thương hiệu, các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội và hệ thống quản trị nội dung thân thiện với người dùng.

Nhằm phát triển mối quan hệ đối tác lâu dài giữa red với Francia Cosmetics, red đã tham gia thiết kế ra website mới cùng với các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội nhằm hiện thực hóa khát vọng của khách hàng trong việc xây dựng thương hiệu cũng như quảng bá cho các dòng sản phẩm làm đẹp dành cho mái tóc, khuôn mặt, cơ thể và móng tay –có thể cạnh tranh không chỉ với những sản phẩm trong các thị trường mới ở nước ngoài về giá cả mà còn về thương hiệu và chất lượng sản phẩm.

Website mới được tạo ra nhằm tạo sự khác biệt, đột phá về mặt hình ảnh trong hoạt động truyền thông của Francia Cosmetics, Technip Nippers, Melia Professional và những thương hiệu khác trong tương lai nhằm thu hút các thị trường lớn bao gồm Úc, Mỹ, Đông Âu, Trung Đông, châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam.

Ông Lennart Schaberg, Giám đốc Sáng tạo cty Red, nhận xét: "Website mới của Francia Beauty và các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội được thiết kế nhằm tạo ấn tượng đầu tiên một cách hoàn hảo cho thương hiệu - thể hiện nhất quán giá trị của nước Pháp, đồng thời khắc họa hình ảnh về vẻ đẹp tự nhiên và duyên dáng đạt được thông qua các thương hiệu và sản phẩm hỗ trợ của cả thương hiệu và các dòng sản phẩm của tập đoàn Francia Beauty."

Để tìm hiểu thêm về website, vui lòng truy cập tại: franciabeauty.com
Francia Beauty - website design | website development | social media design | CMS development and manual

new business enquiry

Contact us to discuss how we can help you to build your brand

Web Analytics