brand building with impact(tm)

Leading Retail Brand Revitalization for Big C

Scope of work:
brand re-positioning strategy I brand logo & tagline evolution I brand identity guidelines | brand communication templates |category branding I sales and promotions communications I private label communications I retail branding

Delivering on a core brand promise to provide every day low prices for all Vietnamese families, Big C has grown to be the leading modern-trade retailer across Vietnam. In order to stay in front, to communicate a more emotion-driven, modern and consistent brand image, messages and store experience, Big C determined it was time to undertake a major initiative to revitalize its brand.

With millions of customers already familiar and loyal to the brand, Big C wished to both revitalize its brand to win new customers’ hearts, while building upon the brand equity and values that appealed so strongly to current customers.

The red brand builders team developed a refreshed brand positioning that inspired a new Brand Identity Guidelines Booklet to guide the Big C brand team in communicating the brand more consistently and effectively across retail stores, both externally and internally across different categories at point-of-sale, including at sales & promotions and private label communication touch-points.

Chris Elkin, Managing Director, red brand builders, commented, “The Big C logo was kept unchanged but its supporting colour palate, graphic transporter icons, tagline and key messages were revitalized to create a communication system able to speak clearly and with emotion to its consumers, both enhancing the brand image appeal, while ensuring customers spent less time searching and more time enjoying browsing and buying the products they wanted.”

To guide the process of brand implementation, the red brand builder’s team also held extensive store visits and client team training workshops to ensure execution excellence and consistency in the final retail store environment and supporting communications.

Big C Brand GuidelineBig C Brand EvolutionBig C Brand ValuesBig C Brand ExpressionBig C Internal BrandingBig C Sales PromotionBig C External Branding
Làm mới hình ảnh thương hiệu bán lẻ BigC

Phạm vi công việc:
Tái định vị thương hiệu | Tinh chỉnh logo và câu khẩu hiệu của thương hiệu | Bộ quy chuẩn nhận diện thương hiệu | Các kiểu mẫu truyền thông của thương hiệu | Truyền thông cho bán hàng và các chương trình khuyến mãi | Truyền thông của các nhãn hàng riêng | Hình ảnh nhận diện cửa hàng

Thể hiện lời hứa cốt lõi của thương hiệu là cung cấp giá rẻ hàng ngày cho tất cả các gia đình Việt, BigC đã phát triển trở thành kênh siêu thị bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Nhằm củng cố và duy trì vị trí dẫn đầu của mình trong tâm trí khách hàng, BigC quyết định làm mới hình ảnh, thông điệp chủ đạo và trải nghiệm mua sắm tại siêu thị theo hướng cảm xúc hơn, hiện đại và đồng nhất trên mọi phương tiện truyền thông.

Với hàng triệu khách hàng đã quen thuộc và trung thành với mình, BigC mong muốn đem lại sức sống mới cho thương hiệu nhằm thu hút thêm khách hàng tiềm năng, dựa trên tài sản và giá trị thương hiệu đã có sức hút mạnh mẽ đối với khách hàng hiện tại.

red đã giúp phát triển định vị hình ảnh thương hiệu mới thông qua việc xây dựng Bộ quy chuẩn nhận diện thương hiệu để hướng dẫn BigC sử dụng nhất quán, đồng bộ, hiệu quả trong việc truyền thông tại hệ thống siêu thị bán lẻ, bên ngoài và bên trong điểm bán hàng, chương trình khuyến mãi và nhãn hàng riêng.
Chris Elkin, Giám đốc điều hành Công ty red nhận xét: “ Logo của BigC được giữ nguyên nhưng màu sắc , biểu tượng nhận diện thứ cấp, khẩu hiệu và thông điệp chính được tinh chỉnh, làm mới để tạo ra một hệ thống truyền thông có thể truyền tải rõ ràng, đầy cảm xúc đến với người tiêu dùng. Không chỉ vậy, việc thay đổi còn giúp hình ảnh của BigC được nổi bật nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tận hưởng việc mua sắm.”

Không chỉ dừng ở việc phát triển ý tưởng và hoàn thành thiết kế, red còn hướng dẫn triển khai sử dụng các ứng dụng cho khách hàng của mình. red đã có các chuyến thăm tại các cửa hàng và tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ nhân viên BigC nhằm đảm bảo việc sử dụng Bộ quy chuẩn nhận diện thương hiệu được đúng và nhất quán trong chuỗi siêu thị và các phương tiện truyền thông.
Big C - brand re-positioning strategy I brand logo & tagline evolution I brand identity guidelines | brand communication templates |category branding I sales and promotions communications I private label communications I retail branding

new business enquiry

Contact us to discuss how we can help you to build your brand

Web Analytics